Dobrý ďen, chcel/a by som rezerváciu na meno

Mám záujem o stôl pre

na dňa

Prosím potvrdiť rezerváciu na adresu